27 de citate motivaţionale despre învăţarea limbilor străine

Învăţarea unei limbi străine e uneori un proces sinuos şi plin de momente în care motivaţia ne este testată. Dar, ca orice călătorie plină de provocări, atingerea destinaţiei ne oferă satisfacţii deosebite. În rândurile ce urmează, am compilat câteva citate şi proverbe care ne vor aminti, atunci când obstacolele în calea învăţării par imposibil de depăşit, de ce am ales să învăţăm o limbă străină.

1. Language comes first. It’s not that language grows out of consciousness, if you haven’t got language, you can’t be conscious. – Alan Moore, scriitor englez, autor al Watchmen, V for Vendetta, The Ballad of Halo Jones

Limba a apărut prima. Nu limba e cea care creşte din conştiinţă, dacă nu ai limbă, nu poţi fi conştient.

2. Do you know what a foreign accent is? It’s a sign of bravery. – Amy Chua, scriitoare americană

Ştii ce e un accent străin? E un semn de curaj.

3. Learn a language, and you’ll avoid a war. Proverb arab

Învaţă o limbă străină şi vei evita un război.

4. It is astonishing how much enjoyment one can get out of a language that one understands imperfectly. — Basil Lanneau Gildersleeve, savant american

E uluitor câtă satisfacţie poţi obţine dintr-o limbă pe care o înţelegi imperfect.

5. Language shapes the way we think, and determines what we can think about. – Benjamin Lee Whorf, lingvist american

Limba modelează felul în care gândim şi determină lucrurile la care ne putem gândi.

6. To have another language is to possess a second soul. ‒ Charlemagne, rege al francilor

A avea o altă limbă e a avea un al doilea suflet.

7. Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. Proverb chinez

Învăţarea e o comoară care îşi urmează stăpânul pretutindeni.

8. To learn a language is to have one more window from which to look at the world. Proverb chinez

A învăţa o limbă străină înseamnă a avea o încă o fereastră prin care să vezi lumea.

9. You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once. ‒ Proverb ceh

Trăieşti o nouă viaţă pentru fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti. Dacă ştii o singură limbă, trăieşti doar o dată.

10. Learn a new language and get a new soul.‒ Proverb ceh

Învaţă o limbă nouă şi vei primi un suflet nou.

11. With languages, you are at home anywhere. – Edward De Waal, artist britanic contemporan

Ştiind limbi străine, eşti acasă oriunde ai fi.

12. I love commuting between languages just like I love commuting between cultures and cities. – Elif Safak, scriitoare şi activitstă turco-britanică

Iubesc să călătoresc printre limbi aşa cum iubesc să călătoresc printre culturi sau oraşe.

13. A different language is a different vision of life. – Federico Fellini, regizor italian

O altă limbă e o altă viziune asupra vieţii.

14. Learning another language is not only learning different words for the same things, but learning another way to think about things. ‒ Flora Lewis, journalist american

A învăţa o limbă străină nu înseamnă doar a învăţa alte cuvinte pentru aceleaşi lucruri, ci a învăţa un alt mod de a te gândi la lucruri.

15. Learning a new language is becoming a member of the club – the community of speakers of that language. ‒ Frank Smith, psiholingvist englez

A învăţa o limbă străină înseamnă a deveni membru al unui club -comunitatea vorbitorilor acelei limbi.

16. One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way. ‒ Frank Smith, psiholingvist englez

”O limbă te va plasa pe un coridor pentru toată viața ta. Două limbi îți vor deschide toate ușile întâlnite”

18. A man who knows two languages is worth two men. ‒ Proverb francez

Un om care ştie două limbi valorează cât doi oameni.

19. A special kind of beauty exists which is born in language, of language, and for language. ‒ Gaston Bachelard, filosof francez

 Există un fel aparte de frumuseţe care se naşte prin limbă, din limbă şi pentru limbă.

20. You can never understand one language until you understand at least two. ‒ Geoffrey Willans, jurnalist şi autor englez

Nu poţi întelege cu adevărat o limbă până nu întelegi cel puţin două.

21. A foreign language is like a frail, delicate muscle. If you do not use it, it weakens. – Jhumpa Lahiri, scriitoare americană

O limbă străină e ca un muşchi fragil, delicat. Dacă nu îl foloseşti, se atrofiază.

23. The most intimate temper of a people, its deepest soul, is above all in its language. – Jules Michelet, istoric francez

Cea mai intimă dispoziţie a unui popor, sufletul său cel mai profund, este, mai presus de orice, în limba sa.

24. Change your language and you change your thoughts. ‒ Karl Albrecht, antreprenor german

Schimbă-ţi limba şi îţi vei schimba gândurile.

25. We should learn languages because language is the only thing worth knowing even poorly. – Kató Lomb, lingvistă de origine maghiară

Ar trebui să învăţăm limbi străine deorece limba e singurul lucru care merită ştiut chiar şi prost.

27. The limits of my language are the limits of my world. ‒ Ludwig Wittgenstein, filosof austriac

Limitele limbii pe care o vorbesc sunt limitele lumii mele.

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți