Studiază limbi străine cu cântece

În afară de cărți, cântecele pot fi utile în studiu pentru dezvoltarea unor abilități (de ascultare și vorbire), precum și îmbogățirea vocabularului. A asculta muzică este printre activitățile preferate ale multor persoane (atât copii, cât și adulți). Iar a îmbina un hobby cu studiul unei limbi străine este o idee excelentă.

Chiar în timpul studiului dintr-un manual, se poate face o pauză pentru a asculta și a învăța un cântec preferat (în engleză, de exemplu). Asta ne poate îmbunătăți și înțelegerea unui text ascultat, și fluența (fiind cuvinte cântate de un nativ).

În plus, apar și elemente de cultură în unele cântece (despre viața din Anglia și Statele Unite, în cazul cântecelor în engleză). Putem asculta diferite accente, de asemenea.

Pe lângă limbajul standard, apar uneori și cuvinte din argou sau expresii informale. Iar pronunția poate fi îmbunătățită, pentru că ascultăm cum se pronunță anumite cuvinte. Putem adopta anumite pronunții, prin imitare, rostirea lor separat sau cântând împreună cu cântărețul respectiv.

Viteza rostirii cuvintelor diferă, astfel încât putem începe cu melodii mai lente, simple și cu cuvinte mai puține. Cântecele mai rapide sunt utile pentru conversațiile reale pe care le vom avea în viitor.

Unele melodii sunt foarte antrenante și cuvintele ne rămân ușor în memorie, așa că este un exercițiu bun și pentru memorarea unor cuvinte, mai ales când ascultăm o melodie în mod repetat. Este și plăcut, și la îndemână: putem asculta muzică în mașină sau cânta în timpul dușului.

Când înțelegerea cuvintelor este dificilă, se pot găsi ușor versurile (sau subtitrarea cântecelor pe YouTube). Există și site-uri speciale, precum https://lyricstraining.com/ sau karaoke, atât de popular (chiar și acasă).

Pentru copii există o mulțime de cântecele, cu video pe YouTube sau chiar pe site-uri speciale (de exemplu https://www.bussongs.com/), iar pentru adulți există mereu ultimele cântece la modă, pentru a fi înțelese și fredonate.

Article by Nadia Esslim

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Study foreign languages ​​with songs

 

Apart from books and reading, songs and listening to music can be useful while studying foreign languages, for the development of skills (listening and speaking), as well as the enrichment of vocabulary. Listening to music is among the favourite activities of many people (both children and adults). And combining a hobby with your study is a great idea.

Even while studying in a textbook, you can take a break to listen to and learn a favourite song (in English or Romanian, for example). This can improve your understanding and fluency (since songs are sung by a native).

Moreover, some songs are rich in elements of culture appear in some songs (about life in different countries). We can listen to different accents as well.

In addition to standard language, slang words or informal expressions sometimes appear, too. Pronunciation can be also improved, because you listen to how certain words are pronounced. You can adopt certain pronunciations, by imitation, uttering them separately or singing along.

The speed of saying words differs as well, so you can start with slower, simpler songs, with fewer words. Faster songs are useful for real conversations you will have in the future.

Some songs are extremely catchy and the words are easy to remember, so it’s a good exercise to memorise some words, especially when you listen to a song repeatedly. It’s both fun and convenient: you can listen to music in the car or sing in the shower.

When understanding words is difficult, you can easily find the lyrics (or the song subtitles on YouTube). There are also special websites, such as https://lyricstraining.com/ or karaoke, highly popular (even at home).

There are a lot of songs for children and nursery rhymes, with videos on YouTube or even on special websites (for example https://www.bussongs.com/). As for the adults, there will always be the latest hits to be understood and hummed.

Article by Nadia Esslim

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți