Studiază limbi străine cu ajutorul știrilor

Indiferent de nivel, puteți exersa limba străină pe care o studiați folosind articole, jurnale și canale de știri pentru a vă îmbunătăți fluența.

Știrile pot îmbogăți vocabularul și dezvolta diferite abilități, precum ascultarea și dialogul/dezbaterea. Știrile sunt ușor de găsit în formă scrisă, audio, video și la televizor.

Iată câteva motive pentru a privi știrile ca pe o adevărată lecție de limbă:

  • Jurnaliștii folosesc un limbaj clar și o prezentare în context, ceea ce face mesajul ușor de înțeles și pentru cursanți cu nivel de începători. Un alt avantaj este faptul că limbajul folosit este modern, actual. Propozițiile sunt scurte și vocabularul folosit este uzual, spre deosebire de literatură, unde propozițiile sunt adesea complexe și vocabularul complicat, cu metafore și subînțelesuri.
  • Informația oferită este nouă, iar conversațiile sunt purtate în limba vorbită uzual de nativi. Iar pe lângă exersarea limbii, știrile ne ajută și să învățăm lucruri legate de situația actuală în lume în diferite domenii. Online, puteți exersa și scrierea într-o limbă străină, interacționând prin comentarii personale.
  • Știrile pot fi citite, ascultate sau privite. Există multe ziare online, precum și canale TV sau radio. Domeniile disponibile sunt atât de diverse, încât puteți alege în funcție de ceea ce vă interesează sau pasionează (știri despre muzică, filme, sport, artă, politică, economie).  Iar atunci când notați cuvintele noi, le puteți organiza pe domenii.
  • Știrile video (online sau la televizor) conțin imagini care ajută la înțelegerea mesajului vorbit. Acestea pot fi urmărite și de cei cu nivel începător sau mediu.
  • În afară de citire și ascultare, se pot exersa și alte abilități. De exemplu, puteți citi un articol cu voce tare, pentru a vă îmbunătăți pronunția. De asemenea, puteți citi împreună cu vorbitorul (când urmăriți un fișier audio/video cu text/subtitrare) – acest exercițiu se numește în engleză SHADOWING. Puteți exersa și scrierea, scriind un rezumat al știrii pe care ați citit-o sau ascultat-o.

Pentru limba engleză, există resurse pentru studiul cu ajutorul știrilor în funcție de nivel. De exemplu newsinlevels.com sau enewsdispatch.com, iar pentru nivel avansat pot fi folosite ziare online consacrate, precum The Guardian sau The Independent.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Study foreign languages ​​with news

 

Regardless of your current level, you can practise the foreign language you are studying using online articles, newspapers, and news channels to improve your fluency.

News can enrich vocabulary and develop different skills, such as listening and speaking (dialogue / debate). News is easy to find in print, audio, video and on TV.

  • Journalists use clear, unambiguous language and a presentation in a certain context, which makes the message easy for beginner-level learners to understand. Another advantage is that the language used is modern, updated. The sentences are short and the vocabulary used is common, unlike the literature, where the sentences are often complex and the vocabulary complicated, with metaphors and multiple meanings.
  • The information provided is new, and the conversations are in the language usually spoken by the natives. In addition to practicing the language, the news also helps us learn things about the current situation in the world in various fields. You can also practise writing in a foreign language, interacting through personal comments online.
  • The news can be read, listened to or watched. There are many newspapers online, as well as TV or radio channels. The available fields are so diverse that you can choose according to what you are interested in or passionate about (news about music, films, sports, art, politics, economics). When you write down new words, you can organize them into such fields.
  • Video news (online or on TV) contains images that help you understand the spoken message. They can also be followed by those with a beginner or intermediate level.
  • In addition to reading and listening, other skills can be practised as well. For example, you can read an article aloud to improve your pronunciation. You can also read along with the speaker (while watching an audio / video file with audio script / subtitles, respectively) – this exercise is called SHADOWING, as you might know. You can also improve your writing skills by writing a summary of the news you have read or listened to.

For English, there are resources for studying with level-based news. For example, newsinlevels.com or enewsdispatch.com, and for advanced level, reputed online newspapers can be used, such as The Guardian or The Independent.

Article by Nadia Esslim

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți