5 site-uri pentru a studia gramatica din mers

Multor persoane nu le place gramatica, pentru că o găsesc plictisitoare, complexă și abstractă. De multe ori acest lucru se întâmplă pentru că nu văd relevanța regulilor gramaticale în viața lor de zi cu zi și, ca rezultat, nu văd nevoia de a le învăța. Alteori reticența lor se datorează experiențelor anterioare cu lecții tradiționale de gramatică, care se concentrau pe memorizare mecanică și explicații lungi, în loc de exerciții interactive. Gramatica a căpătat din acest motiv o reputație negativă, fiind vazută ca fiind seacă și neatractivă, ceea ce a dus la o lipsă de motivație și entuziasm pentru învățare. Cu toate acestea, avem nevoie de gramatică. Să o numim un rău necesar, dacă vreți.

La Lektor, credem în importanța predării gramaticii în context și folosirii ei în activități interactive. Înțelegem că studenții învață mai bine atunci când nu doar completează spațiile libere, ci sunt activ implicați în procesul de învățare. Abordarea noastră comunicativă încurajează studenții să reflecteze asupra limbajului pe care îl folosesc și să-și dezvolte capacitatea de a-l utiliza cu precizie și eficiență. Lecțiile noastre sunt proiectate să fie plăcute, interactive și relevante, astfel încât studenții să poată aplica noile cunoștințe de gramatică în situații reale.

Am compilat o listă de resurse gratuite care te pot ajuta să îți îmbunătățești abilitățile de gramatică engleză din mers, fie că ești în autobuz în drum spre serviciu sau aștepți la coadă la cinema.

 

Oxford University Press: Oxford University Press include exerciții interactive, quiz-uri și teste. Site-ul acoperă o gamă largă de teme gramaticale și oferă explicații clare și exemple.

UsingEnglish.com:  UsingEnglish.com este un site bogat în resurse care oferă o varietate de quiz-uri și exerciții de gramatică. Acestea sunt concepute să provoace studenții de toate nivelurile și să-i ajute să-și îmbunătățească abilitățile gramaticale.

British Council:  British Council oferă o gamă variată de resurse gramaticale, incluzând lecții, videoclipuri și exerciții interactive. Lecțiile acoperă teme gramaticale la diferite niveluri, de la începător la avansat, și sunt concepute să fie atractive și eficiente.

BBC Learning English: BBC Learning English este o resursă de încredere, unde vei găsi lecții de gramatică, videoclipuri, podcasturi și exerciții interactive. Lecțiile acoperă teme gramaticale la diferite niveluri, de la începător la avansat, și sunt concepute să fie accesibile și plăcute.

Cambridge Dictionary: Cambridge Dictionary oferă o secțiune amplă de gramatică, care include explicații, exemple și exerciții interactive. Site-ul se focuseză pe gramatica britanică și oferă lecții clare, concise și ușor de urmat, care sunt potrivite pentru studenții de toate nivelurile.

Mark Twain a spus odată: „Oamenii ignoranți cred că este zgomotul pe care îl fac pisicile care se luptă, care este atât de enervant, dar nu este așa. Este gramatica îngrozitoare pe care o folosesc”. Poate sună dur, dar adevărul este că gramatica este un aspect esențial al învățării englezei. Abilitățile bune de gramatică sunt necesare pentru o comunicare eficientă și pentru a face o impresie pozitivă asupra altora. La urma urmei, nimeni nu vrea să fie echivalentul gramatical al unei pisici urlătoare! 😊

5 websites to study grammar on the go

Many people don’t like studying English grammar because they find it boring, complex, and abstract. This is sometimes because they don’t see the relevance of grammar rules in their everyday lives, and as a result, they may struggle to understand why they need to learn them. Sometimes it’s because of past experiences with traditional grammar lessons, which used to focus on rote memorization and lengthy explanations, rather than hands-on, interactive exercises. This made grammar feel dry and unengaging, leading to a lack of motivation and enthusiasm for learning. However, we need grammar. Call it a necessary evil if you will.

At Lektor, we believe in the importance of teaching grammar in context and using relevant tasks to engage students in interactive activities. We understand that students learn better when they are not just asked to fill in gaps but are actively involved in the learning process. Our communicative approach to teaching grammar encourages students to think about the language they are using, and to develop their ability to use it accurately and effectively. Our lessons are designed to be fun, interactive, and relevant, so that students can apply their newly acquired grammar skills in real-life situations.

We’ve put together a list of free resources that can help you improve your English grammar skills on the go. The bite-sized lessons and quizzes on these websites make studying grammar accessible and enjoyable.

Oxford University Press:  Oxford University Press offers a comprehensive grammar practice website that includes interactive exercises, quizzes, and tests. The site covers a wide range of grammar topics and provides clear explanations and examples to help students improve their skills.

UsingEnglish.com:    UsingEnglish.com is a resource-rich website that offers a variety of grammar quizzes and exercises. These quizzes and exercises are designed to challenge students of all levels and help them improve their grammar skills.

British Council:  The British Council provides a range of grammar resources for English learners, including lessons, videos, and interactive exercises. The lessons cover grammar topics at different levels, from beginner to advanced, and are designed to be engaging and effective.

BBC Learning English: BBC Learning English is a well-established online resource for English learners that provides grammar lessons, videos, podcasts, and quizzes. The lessons cover grammar topics at different levels, from beginner to advanced, and are designed to be accessible and enjoyable.

Cambridge Dictionary:  Cambridge Dictionary offers a comprehensive grammar section that includes explanations, examples, and interactive exercises. The site covers British grammar and provides clear, concise, and easy-to-follow lessons that are suitable for students at all levels.

Mark Twain, once said, “Ignorant people think it’s the noise that fighting cats make that’s so aggravating, but it ain’t so. It’s the sickening grammar they use.” That may sound a bit harsh, but the truth is that grammar is an essential aspect of learning English. Good grammar skills are necessary for effective communication and making a positive impression on others. After all, nobody wants to be the grammar equivalent of a yowling cat! 😊

 

 

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți