5 site-uri web cu texte pe niveluri

Îți place să citești? Citirea extensivă este o abordare de învățare a limbii care implică citirea unei cantități mari de material la un nivel pe care îl poți înțelege. Astfel, te concentrezi pe înțelegerea a ceea ce citești, nu pe gramatică sau vocabular. Acest tip de activitate te poate face mai motivat să continui să înveți engleza pentru ca relaxant și chiar distractiv.

Cheia pentru succesului într-o astfel de activitate este alegerea materialului: acesta trebuie să fie interesant și provocator, dar nu prea dificil de înțeles. Fie că este o carte, revistă sau articol online, scopul este să te imersezi în limba și să te lași dusă de val.

Iată câteva site-uri excelente pe care le poți folosi pentru a-ți exersa abilitățile de citire în engleză.

  • News in Levels  – Acest site oferă articole de știri la trei niveluri diferite de dificultate, astfel încât să poți alege un articol potrivit nivelului tău actual de engleză.
  • Story Zone – „Story Zone” al British Council este un resurse online pentru învățarea limbii engleze. Povestirile acoperă o gamă largă de subiecte și sunt disponibile la diferite niveluri de dificultate, făcându-le potrivite pentru învățătorii de toate nivelurile. Site-ul include și activități interactive și activități pentru a consolida înțelegerea și a încuraja implicarea.
  • English in Levels  – Acest site oferă o gamă largă de exerciții și lecții în engleză, inclusiv exerciții de citire. Există articole despre o varietate de subiecte, astfel încât să poți exersa cititul despre subiecte care te interesează.
  • Breaking News English – acest site oferă o gamă largă de resurse pentru începătorii în engleză, incluzând articole, videoclipuri și lecții audio. Site-ul este întreținut de Voice of America, astfel încât poți fi sigură de calitatea conținutului.
  • Learning English – acest site oferă o varietate de resurse pentru cei ce studiază limba engleză, inclusiv articole, lecții audio și video. Acest site este sub egida Voice of America, deci materialele sunt cu siguranță de înaltă calitate.

La Lektor, credem în puterea lecturii de a îmbunătăți abilitățile de limbă și de a îmbunătăți experiența generală de învățare a limbii. De aceea, încurajăm studenții noștri să citească regulat prin includerea unor romane sau cărți (graded readers) în programa cursurilor. Materialele noastre de curs includ și texte autentice, nu doar materiale pedagogice, pentru a oferi studenților o idee despre ce înseamnă să citești în engleză cu adevărat. De asemenea, încurajăm studenții să își împărtășească lecturile preferate și să facă recomandări de cărți unii altora. Pentru a ajuta la formarea unor obiceiuri de lectură, oferim ghiduri privind modul de incorporare a lecturii în rutinele zilnice și modul de selectare a textelor potrivite pentru nivelul și interesele tale. Prin această abordare, ne propunem să creăm o experiență de învățare dinamică și interesantă pentru toți studenții noștri.

5 Leveled Reading Websites

 

Do you like to read? Extensive reading is a language learning approach that involves reading a lot of material that is at a level you can understand. You focus on understanding what you’re reading, not on grammar or vocabulary. This type of activity can make you more motivated to keep learning because it’s enjoyable.

The key to successful extensive reading is choosing material that is both interesting and challenging, but not too difficult to understand. Whether it’s a novel, magazine, or online article, the goal is to immerse yourself in the language and let the reading itself drive your language development.

Now, let’s take a look at some great websites that you can use to practice your English reading skills.

  • News in Levels  – This website provides news articles in three different levels of difficulty, so you can choose an article that’s right for your current level of English.
  • Story Zone The British Council’s „Story Zone” is an online resource for English language learners. The stories cover a range of topics and are available at different levels of difficulty, making them suitable for learners of all abilities. The site also includes interactive activities and quizzes to reinforce understanding and encourage engagement.
  • English in Levels  – This website offers a range of English exercises and lessons, including reading exercises. There are articles on a wide range of topics, so you can practice reading about subjects that interest you.
  • Breaking News English – This website provides news articles and lessons that are designed to help you improve your English skills. The articles are written in simple, easy-to-understand English, making them perfect for English learners.
  • Learning English – This website provides a range of resources for English learners, including articles, videos, and audio lessons. The website is maintained by the Voice of America, so you can be sure that the content is of a high quality.

At Lektor, we believe in the power of reading to improve language skills and enhance overall language learning experience. That’s why we encourage our students to read regularly by providing them with graded readers as part of the course. Our course materials include authentic reading texts, not just pedagogical materials, to give students a true feel for the language they are learning. We also encourage students to share their favourite reads and make book recommendations to each other. To help make reading a habit, we provide guidelines on how to incorporate reading into daily routines and how to select texts that are appropriate for their level and interests. With this focus on reading, we aim to create a dynamic and engaging learning experience for all of our students.

 

 

 

 

Newsletter

Abonează-te la newsletterul nostru și fii la curent cu ultimele noutăți