Pasper Flower

Examene internationale

Test DaF

Examene internationale

Scurta prezentare

Testul DaF este un examen internațional care se adresează tinerilor care doresc sa studieze la o universitate din Germania, motiv pentru care toate subiectele sunt legate de mediul academic sau științe. Acesta poate fi susținut de persoane cu cunoștințe medii și avansate de limba germana (între 700 și 1000 ore de studiu). Rezultatele testului vor consta in acordarea unor diferite nivele de competență.

In general, universitățile germane au cacerință absolvirea testului DaF cu nivelul 4.

TestDaF-Niveaustufe 3 (TDN 3) -B2

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) -B2+

TestDaF-Niveaustufe 5 (TDN 5) -C1

Test DaF are patru subteste: citire, ascultare, scriere și vorbire. Este important de știut că în cadrul unui subtest sunt incluse probe cu trei niveluri de dificultate.